Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Genel Jeoloji

ADI SOYADI

UNVAN

Salih Zeki TUTKUN

Prof.Dr. (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Erdinç YİĞİTBAŞ

Prof.Dr.

Süha ÖZDEN

Prof.Dr.

Ayşe BOZCU

Doç. Dr.

Sevinç KAPAN

Dr. Öğretim Üyesi

Mustafa AVCIOĞLU 

Arş.Gör. Dr.