Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Mineraloji – Petrografi Anabilim Dalı

ADI SOYADI

UNVAN

Mustafa BOZCU

Prof.Dr.

Ayten ÇALIK

Dr.Öğr.Üyesi (Ana Bilim Dalı Başkanı, Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müze Sorumlusu)

Fırat ŞENGÜN

Arş.Gör.Dr.