Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Uygulamalı Jeoloji

 

 

ADI SOYADI

 UNVAN

Mehmet Celal TUNUSLUOĞLU  Doç. Dr. (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Öznur KARACA

 Dr.Öğr.Üyesi