Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

(Geçmiş Etkinlik) Konferans: Prof. Dr. Aral OKAY