Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Değerlerimiz & Hedeflerimiz

Değerlerimiz & Hedeflerimiz
 
 
Değerlerimiz

Bilimsellik, Evrensellik, Toplumsal Yararlılık, Çağdaşlık, Yaratıcılık, Katılımcılık, Akılcılık, Etik, Saygı, Sorumluluk, Duyarlılık

 

Öğretim Hedefleri

Jeoloji Mühendisliği Bölümünün öğretim hedefleri; yeryuvarı ve yerkabuğunu oluşturan mineral ve kayaçları tanıyabilen; yerin tarihini, oluşumunu ve fosillerini bilen; su, ekonomik değer içeren mineral kaynakları, cevherleşmeler, kömür ve petrol yataklarını keşfedebilen, değişik amaçlar için kullanılacak jeoloji haritaları üretebilen, yerkabuğunun dinamiğini araştırabilen, bununla ilgili insan yaşamını etkileyecek deprem ve heyelan gibi tehlikeler hakkında öngörüde bulunabilen, mühendislik yapıları için altyapı ile ilgili duraysızlıkları belirleyebilen ve önlemleri için mühendislik tasarımlarını planlayıp uygulamalarını kontrol edebilen mühendisler mezun etmektir.