Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Bölüm Etkinlikleri

Jeoloji Mühendisliği Bölümünün Düzenlediği Sempozyum, Kongre ve Çalıştaylar

Tarih

Yücel Yılmaz Türkiye Jeolojisi Çalıştayı

8-9 Ekim 2004

IGCP 521 - INQUA0501 1st Plenary Meeting and Field Trip: IGCP 521 " Black Sea – Mediterranean Corridor During the Last 30ky: Sea Level Change and Human Adaptation", INQUA "Caspian-Black Sea-Mediterranean Corridor During Last 30KY: Sea Level Change and Human Adaptive Stratagies"

8-15 Ekim 2005

Türkiye 3. Jeoloji Öğrenci Buluşması

3-6 Mayıs 2006

Biga Yarımadasında Madencilik ve Çevre Paneli

13 Aralık 2007

Çanakkale ili Çevre Sorunları

5-6 Haziran 2008

Dünya Su Günü Çalıştayı

22 Mart 2008

NATOAdvenced Research Workshop: Jeotermal Enerji Eğitim Çalıştayı

Eylül 2005

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 13. Çalıştayı

8-11 Ekim 2009

IGCP 521 - INQUA0501 Fifth Plenary Meeting and Field Trip: IGCP 521 " Black Sea – Mediterranean Corridor During the Last 30ky: Sea Level Change and Human Adaptation", INQUA "Caspian-Black Sea-Mediterranean Corridor During Last 30KY: Sea Level Change and Human Adaptive Stratagies"

22-31 Ağustos 2009

Deprem ve Çanakkale Paneli

7 Mart 2013

16. Ulusal Kil Sempozyumu

2-5 Eylül 2015

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG) - 2017 18-21 Ekim 2017
16. International Symposium On Electrokinetic Remediation (EREM 2018) 6-8 Ağustos 2018

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG-22) Çalıştayı

1-3 Kasım 2018

 

Kişiler

Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Verilen Konferans, Seminer ve Kurslar

Tarih

Yrd. Doç. Dr. Özcan YİĞİT

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Türkiye'de ve Dünya'da Altın Madenciliği

2002

Yrd. Doç. Dr. Sevinç KAPAN-YEŞİLYURT

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Datça Yarımadası'nın Neojen Stratigrafisi ve Mollusk Faunası

2002

Yrd. Doç. Dr. Ayten ÇALIK

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Keban Magmatiklerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

2002

Yrd. Doç. Dr. Sevinç KAPAN-YEŞİLYURT

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Soma (Manisa) Yöresinin Neojen Stratigrafisi ve Mollusk Faunası

2002

Doç. Dr. Ahmet Sami DERMAN

(T.P.A.O.)

Jeoloji Dili, Ne Kadar Jeoloji Biliyoruz? Ne Kadar Uyguluyoruz?

25.04.2003

Doç. Dr. Aysan GÜRER (İstanbul Üniversitesi)

Jeofizik Yöntemlerle Sığ Yerkatmanlarının Araştırılması

09.05.2003

Prof. Dr. Engin MERİÇ (İ.Ü. Deniz Bilimleri Enstitü Müdürlüğü)

Aykırı Ekolojinin Faunaya Etkisi ve Bunun Jeolojideki Önemi

22.05.2003

Prof. Dr. Yücel YILMAZ

Kadir HAS Üniversitesi

Doğa Güçlerinin, Batı Anadolu Antik Kentlerinin Oluşumu ve Yok Olmasına Etkileri

30/04/2004

Prof. Dr. Erdin BOZKURT

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği

Batı Anadolu'nun Jeolojik Gelişimi

07/05/2004

Dr. Fuat ŞAROĞLU (ENVY)

Kuzey Batı Anadolu Kıyı Morfotektoniği ve Bölgenin Depremselliği

17.05.2004

Erdoğan ÖLMEZ (MTA)

Jeotermal Enerjinin Jeoloji Yönü ve Uygulamaları

17.05.2004

Prof. Dr. Sypros PAVLIDES

Aristotle University, Faculty of Sciences, School of Geology

- The 2004 Sumatra Megatsunami and the Aegean History of Tsunamis

- Paleoseismological and Archaeoseismological Studies in the Agean Region

24 Nisan - 1 Mayıs 2006

Dr. Konstantinos VOUVALIDIS

Aristotle University, Faculty of Sciences, School of Geology

- Sea level change in the North Aegean Sea-past, present and future impact

- Geomorphological Characteristics of Northern Greece

Dr. George SYRIDES

Aristotle University, Faculty of Sciences, School of Geology

- Geology, Morphotectonics and Geoarchaeology of Samothraki Island (NE Aegean)

- Geoarchaeology

Prof. Dr. Doğan PERİNÇEK

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Tectonostratigraphic and stratigraphic correlation of the Zagros-Taurus Thrust Belt and Arabian Platform

27/11/2006

Doç. Dr. Süha ÖZDEN

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Deprem-Fay İlişkilerine Bugünden Geçmişe Bir Yolculuk

18/12/2006

Prof. Dr. Doğan PERİNÇEK

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

- Endonezya Aralık 2004 Tsunami

- Troia ve Dolayında Tsunamiyi Sorgulamak

4/12/2006

Doç. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER

ODTÜ

- İstanbul Boğazı Akıntı Ölçümleri ve Genel Değerlendirmeler

- Dünya'da ve Türkiye'de Depreşim Dalgaları (Tsunami)

28/12/2006

M. Metin GÖKÇAY

Arkeolog

İstanbul Arkeoloji Müzesi

Yenikapı Metro-Marmaray Kazılarının Paha Biçilmez Arkeolojik Kazanımları

22/02/2007

Doç. Dr. Süha ÖZDEN

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Doğu Akdeniz’in Levha Kinematiği

29/03/2007

Prof. Dr. Reşat ULUSAY

Hacettepe Üniversitesi

Yer Seçimi ve İlkeleri Son Depremlerde Karşılaşılan Zemin Sorunları

05/04/2007

Prof. Dr. Naci GÖRÜR

İstanbul Teknik Üniversitesi

Maden Fakültesi

Marmara Denizi’nin Deprem Potansiyeli ve Deprem Araştırmaları

26/04/2007

Esen ARPAT

Geomar Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul

Türkiye’nin Ege Denizi’nde Kıta Sahanlığı Hakları

3/05/2007

Dr. Serkan AKKİRAZ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi - Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Çardak-Tokça, Burdur ve İncesu Alanlarındaki Eosen-Miyosen Tortullarının Palinolojik İncelemeleri ve Foraminifer İçerikleri, Batı Anadolu

12/03/2008

Prof. Dr. Doğan PERİNÇEK

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Yenikapı Antik Liman Kazılarında Jeoarkeoloji Çalışmaları ve Doğal Afetlerin Jeolojik Kesitteki İzleri

03 /04/2008

Dr. Christophe MORHANGE

Aix-Marseille Université

CNRS Cerege, France

Tsunami's sedimentary impact in Alexandria and Algeria

08 /04/2008

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOZCU

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Çan Linyit Havzasının Morfolojik ve Sedimantolojik Gelişimi

09/04/2008

Prof. Dr. Doğan PERİNÇEK

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Türkiye’nin Petrol – Gaz Potansiyeli, Yakın Gelecekte Arama yapılabilecek Potansiyel Alanlar

16/04/2008

Doç. Dr. Süha ÖZDEN

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Sivas Havzasının Jeolojisi

07/05/2008

Doç. Dr. Alper BABA

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Türkiye’deki Kömür Yakıtlı Termik Santrallerden Kaynaklanan Atıkların Çevreye Etkisi

21/05/2008

Prof. Dr. Nilgün GÜLEÇ

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği

Jeotermal Sistemlerde İzotop ve Gaz Jeokimyası Uygulamaları ve Türkiye’den Örnekler

16/05/2008

Dr. Çiğdem LÜLE

Instructor Gemological Institute of America, London

Gemoloji Uygulama Alanları ve Arkeogemolojiye Bir Örnek

26/05/2008

Prof. Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Biga Yarımadasında Madencilik – Çevre Çelişkisi/İlişkisi

27/02/2009

Dr. Bozkurt ÇİFTÇİ

MTA

Gelibolu Yarımadası ve Gökçeada Civarının Jeolojisi ve Hidrokarbon Sistemi

29/05/2008

 Doç. Dr. Alper BABA

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Biga Yarımadasının Jeotermal potansiyeli

06/03/2009

Doç. Dr. Süha ÖZDEN

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Biga Yarımadası ve Marmara Denizi Güneyinin Sismotektoniği

13/03/2009

Yrd. Doç. Dr. Celal TUNUSLUOĞLU

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Ortahisar Kalesinin (Kapadokya) Kaya Düşme Tehlikesi Açısından Değerlendirilmesi

27 /03/2009

Prof. Dr. Doğan PERİNÇEK

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Yenikapı Arkeolojik Kazısının sağladığı verilerin Marmara Denizinin evriminin anlaşılmasına katkıları

03/04/2009

Doç. Dr. Gülbin GÜRDAL

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

 

Çan Miyosen Kömürlerinin Karakterizasyonu

 

15/05/2009

Prof. Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Biga Yarımadası'nda Bazı Jeolojik Sorunlar

24/12/2009

Prof. Dr. Güler TANER

Paratetis'in Gelişimi

30/06/2010

Dr. Oğuz H. GÖĞÜŞ

Litoseferin Ayrımlanması veya Akması Modelleme Çalışmaları

27/10/2010

Prof. Dr. Doğan PERİNÇEK

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Botan Çayı Çetin Barajı Heyelan Etüdü

22/12/2010

Prof. Dr. Cahit HELVACI

Dokuz Eylül Üniversitesi

Jeoloji Mühendisliği

Prof. Dr. Cahit Helvacı “Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye’deki Potansiyeli ve Ekonomimizdeki Yeri

27/12/2010

Prof. Dr. Orhan TATAR

Yer Bilimci Gözüyle Afetler ve Dayanışma Kültürü

6/12/2010

Prof. Dr. Aral OKAY

İTÜ Yer Bilimleri Enstitüsü

Neojen Genişleme ve Yanal Atım Tektoniği - Uludağ ve Kazdağ Örnekleri

5/5/2011

Dr. John PIPER

Liverpool University, UK

Paleemagnetic Analyses of Neotectonic Crustal Deformation in the Anatolides of Turkey

19/09/2011

Prof. Despina  KONTOPOULOU

Aristotle University of Thessaloniki, Yunanistan

Paleomagnatism in Greece and the broader Aegean: Cenozoic data and their geodynamic implications

20/09/2011

Doç. Dr. Gülbin GÜRDAL

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Bologna Süreci Uygulamaları Çerçevesinde 'Jeoloji Mühendisliği' Program Çıktısının Hazırlanması

25/04/2012

Dr. Mehmet KARADENİZ

MTA

Asit Maden Drenajı ve Kestirimi

2012

Dr. Eşref ATABEY

MTA

Çanakkale İli Tıbbi Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı

26/03/2013

Prof. Dr. Erdin BOZKURT

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği

- Migmatitler ve  Migmatitleşme

- Metamorfik Çekirdek Kompleks Oluşumu ve Evrimi ile ilgili Migmatitleşme-Magmatizma Arasındaki Zaman ve Mekan İlişkisi

5/10/2013

Prof. Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ

ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Biga Yarımadasının Medikal Jeoloji Sorunlarına Genel Bir Bakış ve Bölgede Asbest Maruziyeti Sorunu

2/12/2013

Prof. Dr. Erdin BOZKURT

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği

U-Pb Tarihlendirmeleri

5/7/2014

Prof. Dr. Aral OKAY

İTÜ Yer Bilimleri Enstitüsü

- Türkiye'nin Jeoloji Evrimi

- Kazdağı'nın Jeolojisi ve Ege Genişleme Tektoniği

10/4/2014

Ord. Prof. Dr. Dr. h.c. Ing. Muharrem Satır

- Duraylı ve Duraysız İzotop Uygulamalarından Örneklerle Yeryuvarı ve Biz!

- CO2 Depolanması; İklim Felaketine Yer Altında CO2 Depolanması Bir Çözüm mü?

20/11/2015

Jeoloji Yüksek Müh. Alp İlhan Madencilik ve Jeoloji Mühendisliği 08/05/2019
Prof. Dr. Yücel Yılmaz Batı Uygarlığının Kökeninde Anadolu'nun Derin İzleri (Mitoloji-Tarih-Jeoloji) 14/10/2019
Jeo.Y. Müh. Aykut KESKİN ve Jeo.Y. Müh.Özcan ÖZKARA Mezun - Öğrenci buluşması 12.05.2022

Ayrıca Prof. Dr. İlyas YILMAZER bölümümüzde seminer vermiştir.

 

Ayrıca;

 

            - Arc-Gis,

 

            - NetCad

 

            - Başar-Soft

 

                        gibi program sorumluları-şirketleri bölümümüze yönelik sertifika kursu ve seminer düzenlemişlerdir.