Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri

 

Başkan: Prof. Dr. Süha Özden (Kalite Güvence Sorumlusu)

Üye: Doç. Dr. Celal TUNUSLUOĞLU (Eğitim Öğretim ve Öz Değerlendirme Raporu Sorumlusu)

Üye: Doç Dr. Öznur Karaca (Eğitim Öğretim, internet sayfası ile ilgili işler ve Bologna Sorumlusu)

Üye: Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Kapan Ürün (Dış Paydaşlarla İlişkiler ve Araştırma Geliştirme Sorumlusu)

Üye: Dr. Öğretim Üyesi Ayten Çalık (İç Paydaşlarla İlişkiler ve Araştırma Geliştirme Sorumlusu)