Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri

Başkan: Prof. Dr. Süha Özden

Üye: Yrd. Doç. Dr. Sevinç Kapan (İç Paydaşlarla İlişkiler)

Üye: Yrd. Doç. Dr. Ayten Çalık (Dış Paydaşlarla İlişkiler)

Üye: Arş. Gör. Dr. Mustafa Avcıoğlu (Web Sayfası Üzerindeki Çalışmalar)