Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Öz Değerlendirme Raporu

Jeoloji Mühendisliği Öz Değerlendirme Raporları

 

2021 yılı Öz Değerlendirme Raporları 

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

 

2020 yılı Öz Değerlendirme Raporları 

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

 

2019 yılı Öz Değerlendirme Raporları

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora