Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Genel Jeoloji (Paleontoloji) Laboratuarı

 

1 Adet

Etüv

1 Adet

Mikroskop

2 Adet

Mikroskop

2 Adet

Elek Seti

1 Adet

Shaker

1 Adet

Cetvel takımı

 

resim986524