Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Mineraloji – Petrografi Laboratuvarı

 

Polarizan Mikroskop (9 adet)

Kristal sistem-Tahta şekiller

Mineraller

Sedimanter Kayaç Örnekleri

Magmatik Kayaç Örnekleri

Metamorfik Kayaç Örnekleri

 

resim171407

 

 

 

resim371166