Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Bölüm Görev Dağılımları

Bölüm Görev Dağılımları
 

Prof. Dr. Süha ÖZDEN

-Bölümle ilgili tüm görevler

-Akreditasyon–Kalite Güvencesi Temsilcisi

Prof. Dr. Mustafa BOZCU

-Bitirme Ödevlerinin Organizasyonu Dağıtımı

-Bölümün İnce Kesit Laboratuvar Sorumluluğu

-Kurum Staj İşlemlerinin Organizasyonu

Prof. Dr. Özcan YİĞİT

- Taş Kesme Numune Hazırlama Laboratuvarı

- Maden Yatakları ve Jeokimya Laboratuvarı

Prof. Dr. Gülbin GÜRDAL

-Kurum Staj İşlemlerinin Organizasyonu

Yrd. Doç. Dr. Sevinç KAPAN

-Yatay-Dikey Geçiş İşlemleri

-Lisansüstü Öğretim İle İlgili İş ve İşlemler

-Eğitim Komisyonu Üyeliği

-Bölüm Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

-Öğretim Elemanlarının Ders Yüklerinin Zamanında Düzenlemesi ve Takibi

-Yıllık izinler, görevlendirmeler, ders programı ve asistan görev dağılımı

- Yerbilimleri Müzesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşe BOZCU

-Kısmi zamanlı öğrencilerin işlemleri

-Bölüm Staj Komisyonu Üyeliği

-Fakülte Burs Komisyonu Bölüm Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Ayten ÇALIK

- Yan Dal–Çift Ana Dal Sorumlusu

- Yerbilimleri Müzesi

- Mineraloji-Petrografi Laboratuvar Sorumluluğu

Yrd. Doç. Dr. Öznur KARACA

- ERASMUS Temsilciliği

Araş. Gör. Dr. Ozan DENİZ

- ETCS Koordinatörlüğü

- Öğrenci Oryantasyon Program Organizasyonu

- Hidrojeoloji Laboratuvar Sorumluluğu

- Uluslararası İşbirliği İşlemleri

Araş. Gör Dr. Fırat ŞENGÜN

- Staj İşleri

- FARABİ Koordinatörlüğü

- Ders ve Sınav Programlarının Hazırlanması

Araş. Gör. Dr. Mustafa AVCIOĞLU

- Bölüm Kitaplığı sorumlusu

- Bölüm fotokopi makinası sorumlusu

- Bölüm web sayfası sorumlusu

- Akreditasyon–Kalite Güvencesi Temsilcisi Yrd.

- Lisansüstü çalışma odaları ve bölüm toplantı odası sorumluluğu

- Derslikler

- Genel Jeoloji Laboratuvarı sorumluluğu

Araş. Gör. Dr. Özge DİNÇ

- Zemin Mekaniği Laboratuvarı Sorumlusu

- Kaya Mekaniği Laboratuvarı Sorumlusu

- Harita Odası Sorumlusu

- Makina-Teçhizat Sorumluluğu