Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Bölüm Görev Dağılımları

Bölüm Görev Dağılımları
 

Prof. Dr. Süha ÖZDEN

-Bölümle ilgili tüm görevler

-Akreditasyon–Kalite Güvencesi Temsilcisi

Prof. Dr. Mustafa BOZCU

-Bitirme Ödevlerinin Organizasyonu Dağıtımı

-Bölümün İnce Kesit Laboratuvar Sorumluluğu

-Kurum Staj İşlemlerinin Organizasyonu

Prof. Dr. Özcan YİĞİT

- Taş Kesme Numune Hazırlama Laboratuvarı

- Maden Yatakları ve Jeokimya Laboratuvarı

Prof. Dr. Gülbin GÜRDAL DÜNDAR

-Kurum Staj İşlemlerinin Organizasyonu

-Seminer, Konferans vb. Etkinlikler

Yrd. Doç. Dr. Sevinç KAPAN

-Yatay-Dikey Geçiş İşlemleri

-Lisansüstü Öğretim İle İlgili İş ve İşlemler

-Eğitim Komisyonu Üyeliği

-Bölüm Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

-Öğretim Elemanlarının Ders Yüklerinin Zamanında Düzenlemesi ve Takibi

-Yıllık izinler, görevlendirmeler, ders programı ve asistan görev dağılımı

-Bilimsel Etkinlikler Organizasyonu (Seminer, Konferans)

- Yerbilimleri Müzesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşe BOZCU

-Kısmi zamanlı öğrencilerin işlemleri

-Bölüm Staj Komisyonu Üyeliği

-Fakülte Burs Komisyonu Bölüm Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Ayten ÇALIK

-Yatay-Dikey Geçiş İşlemleri

- Yan Dal–Çift Ana Dal Sorumlusu

- Yerbilimleri Müzesi

Yrd. Doç. Dr. Öznur KARACA

- ERASMUS Temsilciliği

Araş. Gör. Dr. Ozan DENİZ

- ETCS Koordinatörlüğü

- Öğrenci Oryantasyon Program Organizasyonu

- Hidrojeoloji Laboratuvar Sorumluluğu

- Uluslararası İşbirliği İşlemleri

Araş. Gör Dr. Fırat ŞENGÜN

-   Staj İşleri

-   FARABİ Koordinatörlüğü

Araş. Gör. Dr. Oya ERENOĞLU

-Mineraloji-Petrografi Laboratuvar Sorumluluğu

- Yerbilimleri Müzesi

- Lisansüstü çalışma odaları ve bölüm toplantı odası sorumluluğu

- Makina-Teçhizat Sorumluluğu

Araş. Gör. Dr. Mustafa AVCIOĞLU

- Bölüm Kitaplığı sorumlusu

- Bölüm fotokopi makinası sorumlusu

- Bölüm web sayfası sorumlusu

- Derslikler

- Akreditasyon–Kalite Güvencesi Temsilcisi Yrd.

Araş. Gör. Dr. Deniz ŞANLIYÜKSEL YÜCEL

- Harita Odası Sorumlusu

- Ders ve Sınav Programlarının Hazırlanması

- Maden Yatakları ve Genel Jeoloji Laboratuvarı

Araş. Gör. Özge DİNÇ

- Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarları