Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Bölümümüze Emeği Geçenler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği kurulduğu günden bugüne kadar değişik dönemlerde bölümümüzde görev yapmış meslektaşlarımız ve arkadaşlarımız:

Arş. Gör. Dr. Ş. Özge DİNÇ GÖĞÜŞ (2009 - 2018)

Arş. Gör. Dr. Ozan DENİZ (2002 - 2018)

Arş. Gör. Dr. Deniz ŞANLIYÜKSEL YÜCEL (2006 - 2017)

Arş. Gör. Dr. Oya ERENOĞLU (2005 - 2017)

Prof. Dr. Doğan PERİNÇEK (2006 - 2015)

Arş. Gör. Dr. İsmail Onur TUNÇ (2005 - 2014)

Arş. Gör. Dr. Özkan ATEŞ (2004 - 2014)

Arş. Gör. Dr. Oğuz Hakan GÖĞÜŞ (2002 - 2014)

Yrd. Doç. Dr. M. Celal TUNUSLUOĞLU (2007-2014)

Arş. Gör. Can ERTEKİN (2004-2011)

Doç. Dr. Alper BABA (2002-2010)

Arş. Gör. Akın KÜRÇER (2002-2006)

Arş. Gör. Sinem YILDIRIM KABASAKAL (2002-2005)

 

Prof. Dr. Orhan TATAR (2010-2012) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini yürütürken bölümümüzde vermiş olduğu derslerle sağladığı katkıdan dolayı teşekkür ederiz.