Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yönetim

Bölüm Yönetimi

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Süha ÖZDEN

Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Sevinç KAPAN 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Ayten ÇALIK

Bölüm Başkan Yardımcısı

Serpil KARA

Bölüm Sekreteri