Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Devam Eden Projeler

Sakarya Zonunun Kuzeybatı Kesimlerinde Alt Karakaya Kompleksi ve Nilüfer Biriminin Yaşı, Stratigrafik ve Yapısal Nitelikleri ve Jeolojik Anlamı TÜBİTAK (2016-) (Prof. Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

Sarıçay (Çanakkale) Havzasının Hidrojeolojisi ve Su-Kayaç Etkileşiminin Araştırılması, TÜBİTAK (2014-) (Arş.Gör.Dr. Ozan DENİZ)

 Biga Yarımadası'nda Yer alan Yüksek Basınç Kayalarının U-Pb Jeokronolojisi, ÇOMÜ-BAP, (2014-) (Arş.Gör.Dr. Fırat ŞENGÜN)

 Çan (Çanakkale) Bölgesi Kömürlerinin Kendiliğinden Yanması, Gaz İçeriği ve Çevresel Etkilerin İncelenmesi ÇOMÜ-BAP (2011-) (Doç. Dr. Gülbin GÜRDAL)