Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Değerlendirme Sonuçları

 

ÇOMÜ

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Stratejik Planı (2018-2022) ve Değerlendirmesi

 

Stratejik Planı (2021-2025) ve Değerlendirmesi