Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Bölüm Hakkında

12 Aralık 2000 yılında kurulmuş olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Jeoloji Mühendisliği eğitimi vermektedir. İlk yüksek lisans öğrencilerini 2001-2002 yılında ilk lisans öğrencilerini de 2002-2003 yılında ve ilk doktora öğrencilerini ise 2006-2007 yılında almıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümünün eğitim-öğretim ve araştırma hedefi; özel, kamu, endüstriyel ve idari kurum ve kuruluşların önüne çıkan Genel Jeolojik (tektonik, yapısal jeoloji, stratigrafi, paleontoloji...), Uygulamalı Jeoloji (çevre jeolojisi, mühendislik jeolojisi, zemin-kaya mekaniği, hidrojeoloji), Maden Yatakları-Jeokimya ve Mineraloji-Petrografi gibi Jeoloji Mühendisliğini ilgilendiren problemlere uygun çözümler üretebilen, bilim ve teknolojinin ilgili alanlarındaki gelişmeleri izleyen, uygulayan ve yayan nitelikli Jeoloji Mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca; Çanakkale ili ve çevresine ait jeolojik ve mühendislik problemleri araştırmak, yörede ülke ekonomisine katkıda bulunacak her türlü yeraltı zenginliği ortaya çıkarmayı hedeflemiştir.

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!

BAĞLANTILAR