Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Formlar

ÇOMÜ Lisans Yönetmelik ve Yönergeleri

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü (Formlar, Yönetmelikler ve Yönergeler):

Ekler

Bitirme ödevi formatı.doc
Bitirme ödevi yönergesi.doc
Jeoloji Mühedisliği Bölümü Mezun Anketi.docx
Mezuniyet ilişik kesme formu.doc
Staj akış şeması.pdf
Staj başarı belgesi.doc
Staj başvuru dilekçesi.doc
Staj raporu.doc
Staj uygunluk belgesi.doc
Staj yönergesi.doc